-->

چشم انداز

شرکت اپکس در طی پنج سال آینده در گروه شرکت های ممتاز تولیدی تجهیزات پزشکی قرار میگیرد.

پنج محصول تولیدی این شرکت با طرحی نوآورانه در سراسر ایران عرضه می گردد و ورود به بازارهای جهانی را اعلام میدارد.